Psycholog

     

 

 

 

 

 

Mgr Dariusz Szymczak

 

Ukończyłem Uniwersytet SWPS w Warszawie ze specjalnością psycholog społeczny, Akademię Sztuki Wojennej – zarządzanie kryzysowe, Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego – przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – terapeuta w procesie. Posiadam 27 lat służby wojskowej na różnych stanowiskach głównie dowódczych.

Z pasji do ludzi i psychologii prowadzę praktykę psychologiczną i pracuję jako psycholog.

 • Specjalizuję się w interwencji kryzysowej, leczeniu zaburzeń lękowych, w sytuacjach utraty pracy, rozstania, rozwodu, śmierci i żałoby.
 • Pomagam przy braku satysfakcji w życiu codziennym, trudnościach w kontaktach społecznych, wspieram rozwój osobisty.
 • Każdego dnia w pracy dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, którego codziennie nabywam w kontakcie z ludźmi.
 • Pracowałem w białym wywiadzie, gdzie przygotowywałem psychologicznie żołnierzy do wyjazdu na misje pokojowe.
 • Prowadziłem ochronę psychologiczną żołnierzy podczas misji polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku.
 • Prowadziłem mentoring afgańskich sił bezpieczeństwa.
 • Prowadziłem działania non profit w noclegowni na rzecz wychodzenia z bezdomności.
 • Pracowałem w pogotowiach opiekuńczych, gdzie dotykałem najtrudniejszych obszarów dziecięcej traumy.
 • Poprzez zabawę w przedszkolu diagnozowałem i wyrównywałem szanse edukacyjne dzieci.
 • Nigdy się nie poddaję, chociaż życie nie zawsze bywa takie jak sobie śnimy, poszukuję rozwiązań i nie szukam wymówek. Stale się rozwijam i angażuję w pomoc i wsparcie inicjatyw i projektów dla ludzi. 
 • Prywatnie jestem ojcem, moim hobby jest kitesurfing, druk 3D, poznawanie mentalnego wpływu na energię która nas otacza, minimalizm.

 

 

 

ARTYKUŁ  –   ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECKA, A ZACHOWANIE

 

Czym zajmuje się psycholog w naszym przedszkolu?

Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim:

– prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności

– działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

– budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia

– udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych (Trening Umiejętności Społecznych)

– współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka

-prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami

-kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka

 

Czym jest wsparcie psychologiczne w przedszkolu?

W przypadku zidentyfikowanych trudności w placówce przedszkolnej punktem wyjścia jest obserwacja dziecka i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicem w celu rozpoznania możliwych przyczyn trudności.

 

Wsparcie psychologa przedszkolnego może być udzielone poprzez:

 

Indywidualne konsultacje z rodzicami

Spotkanie ma na celu rozpoznanie przyczyn możliwych trudności i udzielenie wsparcia. Rodzice otrzymują wskazówki dot. modyfikacji stosowanych metod wychowawczych, możliwych sposobów wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz możliwości stymulowania rozwoju dziecka.

Udzielanie dziecku wsparcia w formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola

Dzieci będąca pod opieką psychologa mają zapewnione wsparcie psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Na czym polegają zajęcia z psychologiem?

 a)Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia ukierunkowane są na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej i mogą wesprzeć dziecko m.in. w: rozpoznawaniu emocji własnych i innych osób, identyfikowaniu przyczyn własnych stanów emocjonalnych, rozwijaniu samoregulacji emocjonalnej czy nawiązywaniu pozytywnych relacji rówieśniczych

b) Trening Umiejętności Społecznych

Treningi Umiejętności Społecznych to grupowe zajęcia uspołeczniające prowadzone w grupach od 2 do 4-osobowych. Podopieczni są dobierani według wieku oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzięki pracy w kameralnej grupie dzieci mogą przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

 

Jaki cel mają zajęcia TUS?

-ułatwianie dzieciom nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami w bezpiecznym i kameralnym środowisku

-stymulowanie rozwoju emocjonalnego

-wyposażenie dzieci w metody radzenia sobie z emocjami

-naukę umiejętności współpracy oraz rozwiązywania konfliktów w grupie

-budowanie pozytywnej samooceny

-naukę przestrzegania zasad

-trening umiejętności komunikacyjnych

c) Zajęcia indywidualne w zależności od zidentyfikowanych potrzeb ukierunkowane są na stymulację funkcji poznawczych, doskonalenie uwagi i koncentracji, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie dużej i małej motoryki oraz ogólne wspieranie rozwoju.

Podstawą wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym jest wzajemne zaufanie, komunikacja i zaangażowanie wszystkich opiekunów będących w najbliższym środowisku dziecka – domowym oraz przedszkolnym.

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.