Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 431

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE 3 i 4 latki

6:30 – 8:40

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne np. :rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci ,zabawy integrujące grupę. Obserwacja zachowań dzieci. Czytanie lektury dziecięcej. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:40-8:50

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali ,czynności samoobsługowe.

8:50- 9:10

Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.

9:10 – 9:20

Czynności samoobsługowe w łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

9:20 – 9:50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze.

9:50 – 10:30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne aktywności zabawy swobodne .Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

10:30 – 10:45

Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie.

10:45 – 11.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka ubierania się ,wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków) , zabawy dowolne, spacery wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego ,zajęcia ruchowe : terenowe, badawcze, tropiące.

 11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno–higieniczne w łazience.

Dalszy ciąg pracy dyżurnych-nauka.

12:00 – 12:30

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12:30 – 12:50

Zabiegi higieniczne : mycie zębów i rąk. Przygotowanie do odpoczynku

12:50-14:40

Relaks. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie. Odpoczynek poobiedni.

14:40 – 15:00

Podwieczorek.

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem , pobyt na świeżym powietrzu.

Zabawy inspirowane przez dzieci , gry i zabawy edukacyjne , porządkowanie sali.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE 5 i 6 latki

6:30 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów  z dziećmi , zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

Zabawy integrujące grupę.

8:00-8:40

Czytanie lektury dziecięcej. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne aktywności.  Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:40- 8:50

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe – mycie rąk korzystanie z toalety ,doskonalenie tych czynności.

8:50 – 9:10

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków

żywieniowych. Eksponowanie pracy dyżurnych.

9:15 – 10:30

Realizacja zadań edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu
o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć

10:30 – 10:45

Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie.

10:45 – 12:15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem ( nauka  ubierania się wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, suwaków – doskonalenie czynności ).

Zabawy swobodne w ogrodzie , zajęcia ruchowe, zabawy tropiące , wycieczki
i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy spontaniczne.

12:15 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych np. nauka nakrywania do stołów .

 12.30 – 12.50

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami ( widelcem, nożem, łyżką ). Kulturalne zachowanie się przy stole , dbałość o zdrowie

12:50

Nabywanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych : mycie zębów, rąk .

13.00

Relaks. Słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13:00-14:45

Praca indywidualna , dostosowana do możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe , gry stolikowe, krzyżówki, rebusy, wspieranie rozwoju dzieci poprzez różnorodne aktywności.

14:45 – 15:00

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Realizacja zadań z zakresu nawyków żywieniowych.

15:00 – 17:30

Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem , pobyt na świeżym powietrzu.

Zabawy inspirowane przez dzieci , gry i zabawy edukacyjne , porządkowani sali.

Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

Wielozmysłowe poznawanie ,,świata”.

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize