Programy realizowane w przedszkolu

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli….

Janusz Korczak

Okres edukacji przedszkolnej jest bardzo istotny dla kształtowania osobowości, a także nabywania doświadczeń i umiejętności przez dzieci. Celem
nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami tak, aby
mogły osiągnąć gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Programy wychowania przedszkolnego stworzone przez nauczycieli mają na celu poprawę
jakości pracy edukacyjnej przedszkola. Zwracają także uwagę na potrzebę wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego ciekawości
świata, samodzielności w osiąganiu celów i rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

 

Projekty, programy realizowane w roku szkolnym 2022/2023


 • Program adaptacyjny Przedszkola nr 431” Zostaję Przedszkolakiem”
 • Program edukacyjny realizowany we wszystkich grupach  – Przedszkolna biblioteczka „Książeczkowo”
 • Program nauczania „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Program wychowawczy w oparciu o koncepcję Janusza Korczaka „Nie ma dzieci, są ludzie”
 • Program_wychowania_przedszkolnego  „Zabawy z porami roku”
 • Program Wychowania Przedszkolnego: „Poznaję Świat bo mam 6 lat”
 • Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”
 • Program edukacyjny- własny nauczania języka angielskiego dla przedszkoli 
 • Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie literatury”
 • Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori – „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”
 • Program pracy  z dzieckiem zdolnym w wieku 4-6 lat”…mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”
 • Program edukacyjny – zajęcia rytmiczno- umuzykalniające 

   

 

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.