Nauczyciele Wspomagający

 

 

Mgr Marta Owczarzak

Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.  Swoją wiedzę zdobyłam na licznych kursach i szkoleniach oraz specjalistycznych konferencjach. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu : pracy z dzieckiem z Autyzmem i Zespołem Aspergera, terapii ręki, alternatywnych metod komunikacji. W pracy posługuje się takimi metodami jak: Metoda Dobrego Startu, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Pedagogika zabawy, Dziecięca matematyka, Porozumiewanie się bez przemocy. Prowadzę również w przedszkolu zajęcia z Biofeedbacku.

Podstawą mojej pracy jest nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem, rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz stworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

 

Mgr Wioleta Kołakowska

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w specjalności edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz edukacji włączającej. Jestem w trakcie studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika specjalna. W swojej pracy staram się nieustannie dokształcać uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. W kontaktach z najmłodszymi najważniejsze dla mnie jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz atmosfery pełnej zaufania, co uważam za fundament skutecznej pracy. Bliskie mi są założenia Porozumienia bez Przemocy oraz pozytywnej dyscypliny. Na co dzień, chętnie pracuje wykorzystując elementy Metody Krakowskiej prof. Cieszyńskiej. W przedszkolu prowadzę zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Czas wolny chętnie spędzam w gronie rodzinnym.

 

Mgr Iweta Adamczyk

Jestem z wykształcenia psychologiem. Dodatkowo ukończyłam podyplomowe studia z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pracując w przedszkolu i poza nim zdobywam cenne doświadczenie. Staram się pogłębiać swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W pracy z dziećmi cenie wzbudzenie poczucie bezpieczeństwa i zaufania, które wspomaga wzajemną współpracę. Dążę, by dzieci nabyły jak najwięcej samodzielności potrzebnej, również na dalszych etapach edukacyjnych.
W mojej pracy bliskie mi są takie metody jak: Porozumienie Bez Przemocy (NVC), Metoda Opcji, czy Metoda Floortime.

 

Mgr Julia Jóźwik Zglińska 

Jestem oligofrenopedagogiem oraz arteterapeutą z dodatkowym wykształceniem muzycznym. Ukończyłam Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Autorską Szkołę Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia, im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Zdobyłam również wykształcenie z zakresu muzyki, plastyki oraz techniki w nauczaniu początkowym. Jestem w trakcie studiów polonistycznych na uczelni WSKiZ. Nieustannie się dokształcam i poszerzam wiedzę pedagogiczną uczestnicząc w kursach i szkoleniach dla nauczycieli. Pracuję jako pedagog specjalny oraz nauczyciel rytmiki. Doświadczenie pedagogiczne zdobyłam poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą w Placówce Wsparcia Dziennego, gdzie jestem pedagogiem. W pracy z dziećmi szczególnie skupiam się na rozwoju poprzez doświadczanie zjawisk, na emocjonalności dzieci, a także wielopłaszczyznowym uwrażliwianiu muzycznym.

 

Mgr Paulina Mioduszewska

Ukończyłam studia licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz  magisterskie z edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie na Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi na różnym poziomie edukacyjnym i rozwoju. Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem podopiecznych. Gdy założyłam własną rodzinę wiedziałam, że praca z dziećmi jest moim powołaniem i spełnieniem. Szybko nawiązuję pozytywny kontakt z dziećmi, gdyż poświęcam im całe serce i energię. Rozumiem obawy i troski rodziców gdyż łącze pracę nauczyciela z wychowywaniem własnych dzieci. Obserwowanie dzieci jak odnoszą małe/wielkie sukcesy jest dla mnie największą satysfakcją zawodową. W pracy inspiruję się podejściem Korczaka do wychowania dzieci, a także porozumieniem bez przemocy Marshalla B. Rosenberga(NVC). W swojej pracy staram się cały czas podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać horyzonty myślenia uczestnicząc w szkoleniach i kursach doskonalących. W trakcie codziennych zająć wykorzystuję zdobytą wiedzę i umiejętności stosując m. in. pedagogikę zabawy, Metody Ruchu Rozwijającego , Dziecięcą matematykę czy kodowanie. Wolne chwilę spędzam aktywnie z rodziną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – rok szkolny 2021/2022

 

 

Kwiecień to miesiąc świadomości o autyzmie. Autor książki „Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie” Alex Brouns tak opisuje ten odmienny od typowego sposób funkcjonowania:

„Niektórzy ludzie z autyzmem wiodą życie w ciszy, zamknięci w sobie, inni szaleją, bo rzeczywistość ich przytłacza. Niektórzy z nich nigdy nie nauczą się poprawnie dziękować. Są jednak tacy, którym ten zwrot tak lekko przechodzi przez usta, że sprawiają wrażenie, jakby rozumieli, co im się właśnie wymsknęło.

Niektórzy ludzie z autyzmem chętnie się śmieją i dużo”.

Dzieci, młodzież oraz dorośli z autyzmem, czy Zespołem Aspergera (tzw. spektrum autyzmu) inaczej komunikują się, nawiązują relacje, wyrażają emocje oraz uczą się. Posiadają również przeróżne schematy zachowań. Zaburzenie to może przyjmować różne postacie od łagodnych objawów po bardzo nasilone. Niekiedy autyzm może utrudniać funkcjonowanie w każdej sferze życia. Warto dodać, że spektrum autyzmu towarzyszy osobie przez całe życie. Nie oznacza to jednak, że dzięki odpowiedniej opiece oraz właściwie dobranej terapii nie można poprawić jakości funkcjonowania tych osób  w samodzielnym i społecznym życiu. Kluczowa jest diagnoza oraz jak najwcześniejsze udzielanie dzieciom odpowiedniego wsparcia w ramach wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju prowadzonej np. przez logopedę lub neurologopedę, psychologa, czy terapeutę integracji sensorycznej.

Dzieci z spektrum autyzmu mają trudność w odnajdywaniu się w sytuacjach społecznych oraz właściwym odbiorze sygnałów emocjonalnych. Ich reakcje mogą być specyficzne. Powoduje to poważne przeszkody w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi.

Mocną stroną dzieci ze spektrum autyzmu jest bardzo dobra pamięć robocza odpowiedzialna za przechowywanie, magazynowanie i odtwarzanie informacji
o doświadczeniach. Z drugiej strony mają trudności z korzystania z niej, ponieważ doświadczają przeciążenia sensorycznego w postaci: głośnych dźwięków, dziwnych zapachów, a nawet nadmiernej reakcji na światło. Przyczynia się to w dużym stopniu do problemów z skoncentrowaniem się w dużych, zatłoczonych, czy hałaśliwych przestrzeniach. Ponadto dzieciom z autyzmem pomaga również inny rodzaj pamięci, charakteryzujący się zapamiętywaniem faktów i zdarzeń. Osoby ze spektrum autyzmu bardzo dobrze uczą się zasad życia społecznego, choć mają w praktyce trudności w stosowaniu ich.

Zdarza się, że dzieci ze spektrum autyzmu powtarzają zasłyszane sformułowania oraz opowiadają o ulubionych zainteresowaniach np. dinozaurach, w ten sposób komunikują, co czują.

Na koniec osoby zainteresowane tematyką spektrum autyzmu odsyłam do następującej literatury:

 1. Ewa Pisula „Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia”,
 2. Joanna Chromik-Kovacs „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera
  w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli‟,
 3. Jennifer Cook O’Toole „(Sekretna) księga asperdzieciaka. Poradnik dla dzieci
  i młodzieży z zespołem Aspergera”,
 4. Ellen Notbohm, Veronica Zysk „1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci
  z autyzmem i zespołem Aspergera”,
 5. Steve Silberman „ Historia geniuszu natury i różnorodności neurologicznej”,

Rodzice, którzy chcą uwrażliwiać dzieci na potrzeby i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu mogą przeczytać ze swoimi pociechami np. Per Nilsson „Inny niż wszyscy”; Joanna M. Chmielewska, Joanna Jung „Niebieska Niedźwiedzica”; czy Tracy P. Alloway „Specjalne moce. Doskonały projekt książka o AUTYZMIE”.

Miłej lektury!

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.