JEŻYKI


Pięciolatki

 

Grupa „Jeżyki” jest oddziałem integracyjnym, do którego uczęszczają dzieci 5-letnie.

Z dziećmi pracują panie Dorota Szabrańska , Patrycja Skoczeń, Aleksandra Waś, Iweta Czerwonka – nauczyciel wspomagający.


Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, a także na powietrzu.

Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek.

Nasz dzień zajmują wesołe zabawy w kącikach tematycznych.

Różnorodne zajęcia mają na celu rozwijać zainteresowania dzieci oraz współpracę w grupie.

Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. 

W trakcie realizacji treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci.           

Jeżyki systematycznie uczestniczą w zadaniach z programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować”.

Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci.

 

Staramy się, aby każdy dzień sprawiał dzieciom radość i uśmiech na twarzy.

 

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize