Integracja sensoryczna

 

 

 

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – mgr Renata Waśkiewicz

Kilka słów o mnie…
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Związek Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam również Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Specjalnej. Abym mogła uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej ukończyłam dwustopniowe szkolenie w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pracę zawodową z dziećmi rozpoczęłam kilkanaście lat temu, pracując w przedszkolu integracyjnym, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez liczne szkolenia i kursy takie jak: MAKATON, kurs Marii Montessori. Pracę z dziećmi traktuję jako wyzwanie i motywację do poszerzania swojej wiedzy.

 

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu.

Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, a umysł łatwo przyswaja informacje.

Podczas terapii integracji sensorycznej dziecko: toczy się w beczce, huśta się na hamaku, huśtawce, skacze na trampolinie, chodzi po fakturach sensorycznych, ćwiczy sprawność manualną, balansuje na kołysce, dyskach fakturowych.

Przez zabawę, która jest przyjemna dla dziecka, dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Integracja sensoryczna nie jest uczeniem konkretnych umiejętności, jak jazda na rowerze czy pisanie. Może ona przyczynić się do tego, ze będzie ono łatwiejsze.

W czasie zajęć terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy i sprzęty.

 

Drogi Rodzicu, aby Twoje dziecko nie musiało korzystać z zajęć integracji sensorycznej, pamiętaj aby:

  • Nawiązywać kontakt dotykowy, kinestetyczny z dzieckiem- przytulać, masować, głaskać, nosić na rękach, kołysać, bujać
  • Umożliwić dziecku poznawanie zabawek, przedmiotów o różnej fakturze
  • Umożliwić dziecku poznawanie dźwięków z otoczenia ( przelewanie wody, dźwięk suszarki, uderzanie łyżką o butelkę itp.)
  • Stworzyć dziecku dużo bogatych doznać sensorycznych (węch, smak, wzrok, dotyk, czucie)
  • Umożliwić dziecku uprawianie sportu
  • Jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, placu zabaw
  • Ograniczać zajęcia statyczne (przesiadywanie przez komputerem, telewizorem)
  • Dobrze się odżywiać

 

Zajęcia z Integracji Sensorycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize