Opłaty

Dnia 25 maja 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr XLIX/1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z §1 ,,Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.’’

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w naszym przedszkolu od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 17:30.


OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

– 4 POSIŁKI ( śniadanie + II śniadanie+ obiad+ podwieczorek) 15 zł
– 3 POSIŁKI ( śniadanie + II śniadanie+ obiad) 12 zł

Opłatę za wyżywienie uiszczamy z góry za dany miesiąc, najpóźniej do 12 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca.
Numer  konta bankowego:
55 1030 1508 0000 0005 5112 0002
Jako odbiorcę przelewu wpisujemy:
PRZEDSZKOLE NR 431, UL. KARTOGRAFICZNA 6, O3-289 WARSZAWA
W tytule przelewu umieszczamy następujące informacje:
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA – NAZWĘ GRUPY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA


Nie pobiera się opłaty za żywienie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej
do 8:30 danego dnia.( w dniu nieobecności do godz. 8:30)
W Przedszkolu nr 431 obowiązują następujące formy zgłaszania nieobecności dziecka:
1. Poprzez system iPrzedszkole
2. Drogą e-mailową na adres: intendent@przedszkole 431.pl
Odliczenia za nieobecności odejmuje się przy naliczeniach w następnym miesiącu. ( nieobecności we wrześniu odejmuje się od opłat za miesiąc październik)
Informacja o wysokości opłat będzie zamieszczona w systemie iPrzedszkole, indywidualnie dla każdego dziecka.
W sprawach związanych z opłatami informacji udziela p.  Elżbieta Wiśniewska 22 300 28 72 wew.118

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.