Projekty Unijne

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Zwyczajni, niezwyczajni- działamy, wiedzę zdobywamy

Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-e036/20

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.01.2023 r.

Cel projektu: Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 431 oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej i wyposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli.

wartość projektu: 414 275,00  zł, w tym wkład własny: 85 400,00 zł

dofinansowanie UE: 328 875,00zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Dogoterapia
 2. Biofeedback
 3. Artterapia
 4. Radzimy sobie z trudnymi emocjami
 5. Terapia metodą montessori
 6. Ruch rozwijajacy Weroniki Sherborn

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa projektu: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż, realizowany przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy

 • okres realizacji projektu: 01.03.2022 r. - 30.04.2023 r.
 • cel projektu: opracowanie standardów usług asystenckich ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
 • środki finansowe (grant) zostały przyznane w wysokości 414 865,10 zł
 • partnerstwo realizujące projekt
  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.