Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Szanowni Państwo 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane będą do 20 marca.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki : sekretariat@przedszkole431.pl
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne dlatego też dostarczone dokumenty rekrutacyjne prosimy zostawiać w zamkniętej kopercie w segregatorze przy wejściu.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, należy wypełnić oświadczenie ( druk umieszczony na stoliku ) o późniejszym dostarczeniu dokumentów.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo : sekretariat@przedszkole431.pl ,tel. 22 300 28 71

Nasza placówka funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 16.00.

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize