WYTYCZNE OTRZYMANE Z BIURA EDUKACJI DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

 SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI OTRZYMANYMI Z BIURA EDUKACJI WNIOSKI REKRUTACYJNE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI KRYTERIA PROSIMY DOSTARCZAĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH DO POKOJU KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO NA PARTERZE.

WNIOSEK ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA ZOSTANIE SPRAWDZONY I ZAAKCEPTOWANY W CIĄGU 5 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA.

W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE KRYTERIÓW-KRYTERIUM KTÓRE NIE ZOSTANIE POTWIERDZONE , NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI.

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 ,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

 na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize