Najnowsze wytyczne dotyczące SARS-Cov w placówkach oświatowych

Informujemy, że zostały wydane nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dotyczące SARS-Cov  Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:

wytyczne przeciwepidemiczne gis z dnia 31marca2022_

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize