REKRUTACJA

 

Rekrutacja na rok 2021/2022

Rekrutacja na rok 2021/2022 rozpocznie się od 2 marca 2021 roku od godz. 13.00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main!execute.action

Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, wydrukować go i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Więcej informacji dotyczących harmonogramu oraz zasad rekrutacji znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Biura Edukacji m.st Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty.

Wnioski są przyjmowane w sekretariacie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zaleca się uzupełnianie i przesyłanie wniosków poprzez PROFIL ZAUFANY.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize