REKRUTACJA

 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI NA ROK 2020/2011

 

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021 (1)

W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

 

ZMIANY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI NA DYŻUR WAKACYJNY 2020

 

Zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_

Nowy Harmonogram_dla_rodzicow_dyżur wakacyjny 2020 

 

Dyżur wakacyjny 2020

Zapisy na dyżur wakacyjny 2020 będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego i rozpoczną się 25 marca od godz.9.00
Poniżej link do logowania

https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Nasze Przedszkole pełni dyżur w II turnusie od 20 lipca do 7 sierpnia.

Więcej  informacji dotyczących harmonogramu oraz zasad zapisów na dyżur wakacyjny znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Biura Edukacji m.st.Warszawy 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu /oddziale przedszkolnym do którego dziecko zostało zakwalifikowane,jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru , w terminie 1 4 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu.

Opłatę za termin I (20-24 lipca) w wysokości 60 zł należy wpłacić na rachunek bankowy 55 1030 1508 0000 0005 5112 0002

W tytule podać : Dyżur wakacyjny,imię ,nazwisko dziecka,numer terminu.

Opłatę za termin II (27-31 lipca) w wysokości 60 zł należy wpłacić na rachunek bankowy 55 1030 1508 0000 0005 5112 0002

W tytule podać : Dyżur wakacyjny,imię ,nazwisko dziecka,numer terminu.

Opłatę za termin III (3-7 sierpnia) w wysokości 60 zł należy wpłacić na rachunek bankowy 55 1030 1508 0000 0005 5112 0002

W tytule podać : Dyżur wakacyjny,imię ,nazwisko dziecka,numer terminu.

 

Rekrutacja na rok 2020/2021

Rekrutacja na rok 2020/2021 rozpocznie się od 3 marca 2020 roku i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main!execute.action

Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, wydrukować go i złożyć w sekretariacie przedszkola.

Więcej informacji dotyczących harmonogramu oraz zasad rekrutacji znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Biura Edukacji m.st Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Wnioski są przyjmowane w sekretariacie :

Poniedziałek      8:00 – 16:00

Wtorek               9:00 – 16:00

Środa                 8:00 – 16:00

Czwartek            8:00 – 17:00

Piątek                8:00 – 16:00

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.

Informacja_dla rodziców -wykaz_telefonow

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych

 

 

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize