Integracja

Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie

 Kształcenie integracyjne, czyli wspólne nauczanie i wychowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do współpracy. Do grup integracyjnych przyjmowane są dzieci z rozmaitymi trudnościami i deficytami: niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, przejawiające zaburzenia…

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize